برای تماس با از طریق راه های زیر میتوانید در ارتباط باشید:

ایمیل: omidasghari73@gmail.com

شماره تماس مدیریت: ۰۹۱۲۴۵۸۷۹۱۵-۰۹۱۹۷۲۷۹۰۷۴

تماس در ساعات اداری: ۴۴۴۱۹۴۱۲-۰۲۱